Tavoitteet

KIVIJÄRVEN KULTTUURITOIMI

 • kehittää toimintaansa etsimällä uusia toiminta- ja yhteistyömuotoja
 • vaalii paikallista kulttuuriperinnettä ja osallistuu kotiseututyöhön
 • aktivoi järjestöjä kulttuuritoimintaan ja kotiseututyöhön
 • tukee museotoimintaa
 • hyödyntää tietotekniikkaa mm. tiedotuksessa sekä
 • tukee osaltaan positiivisen kuntakuvan muodostamisessa mm. matkailua.

Yllä mainittuihin tavoitteisiin pyrkiessään kulttuuritoimi

 • luo taide-elämyksiä musiikin, teatterin, kuvataiteen, tanssin, kirjallisuuden ja/tai elokuvan keinoin joko paikallisin voimin tai ostamalla ammattilaisilta
 • järjestää paikallisia tapahtumia mm. kansallisina juhlapäivinä
 • jatkaa Kivijärvi-viikkoja sekä muita perinteisiä tapahtumia
 • on mukana museon ja koulumuseon kehittämisessä
 • kerää paikallista perinnetietoa ja
 • tekee yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa.

Log in