Yleistä

Kulttuuritoiminta sai lainvoimaisen aseman 1980-luvun alussa, kun laki kuntien kulttuuritoiminnasta (1045/80) tuli voimaan. Valtio alkoi ohjata, valvoa ja rahoittaa omalta osaltaan kulttuurin tasapuoliseen jakeluun tähtäävää työtä ja toimintaa. Samalla syntyi kunnallinen kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto.

Kulttuuritoiminta on organisoitu lähes uudelleen 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Kulttuurilautakunnat ovat kadonneet ja tilalle on tullut koko sivistyssektorin kattavat lautakunnat. Kulttuuripuolen virkamiehiä on vähennetty ja määrärahoja pienennetty. Monesti kulttuurisihteerin tehtävät on lisätty kirjastonhoitajan, liikunta- ja nuorisosihteerin, museonhoitajan tai kansalaisopiston työntekijöiden tehtäviin tai ostettu alan järjestöiltä.

Kivijärven kunnanvaltuusto on priorisoinut tehtäviä käsitellessään kirjasto- ja kulttuuritoimen viran täyttämistä 13.11.1997 § 113 siten, että kirjastonhoitajan pääasiallinen tehtävä on toimia kirjaston vastaavana hoitajana sekä toissijaisesti vastata kulttuuritoimen kehittämisestä ja toimia kulttuuritoimeen liittyvissä käytännön tehtävissä.

Suuremmat linjaukset kulttuuriasioissa kuuluvat sivistyslautakunnalle. Aiemmin juhlatoimikunta hoiti käytännön valmistelut kulttuuripuolella, mutta juhlatoimikunta lakkautui 2010.

Tapahtumien järjestelyt ovat siirtyneet yhä enemmän yhdistyksille ja yksityisille tahoille.

Log in